Home Voetbalclub S.V. Kwadijk Tennisclub T.V. Kwadijk Dameszangkoor Kwadijk Dartclub Kwadijk Seniorenclub Kwadijk
Biljartclub Kwadijk
Ons genoegen
Vrouwenvereniging Kwadijk
Samen verder
Historisch Genootschap
Oud-Quadyck
Toneelvereniging kwadijk
Kunst naar Kracht
ijsclub Kwadijk
KENO
Kaartclub Kwadijk

Advies over woningbouw en ontspanning in Kwadijk


Laatste nieuws van 20-07-2017 16:22

Welk plan vind u het beste voor Kwadijk?
Naam plan:*
Welke relatie heeft u met Kwadijk:*
Vul 11111 in, indien u geen stemcode heeft:*
Uw emailadres:*

Inleiding plan 4(F):

Er zijn diverse verenigingen die op verschillende locaties opereren. De toneelvereniging is genoodzaakt om gebruik te maken van het dorpshuis in Hobrede. De biljartvereniging is indertijd gedwongen te verhuizen naar Purmerend. En zo zijn er nog een paar voorbeelden. Met dit plan wil ik duidelijk maken dat woningbouw en ontspanning als combinatie gerealiseerd kan worden. Na realisatie van dit plan wordt het nog aantrekkelijker om in Kwadijk te gaan wonen. Het bufferwoningen beleid van de gemeente Zeevang met name op "Ruimtelijke vormgeving" is heel goed te hanteren in "Plan L. Schilder Kwadijk". Mijn visie heeft als doel om de vitaliteit van ons dorp te verhogen. Een middel is, om woningen te bouwen. Een ander middel is om de inwoners van Kwadijk weer trots te maken op het dorp door het verscheurde verenigingsleven van Kwadijk te herstellen. Een combinatie van middelen geven naar mijn mening een boost aan het doel (de vitaliteit verhogen). Daarom is "Plan Schilder Kwadijk" de meest realistische investering die de Gemeente Zeevang kan doen.

 

 

In dit advies document behandel ik de volgende punten:

1)      Verkeersveiligheid.

2)      Woningbouw in Kwadijk.

3)      Huisvesting verenigingen en ontsluiting.

4)      Geschiedenis van Quadyck.

 

 

1)    Verkeersveiligheid:

-         Om het sluipverkeer tegen te gaan adviseer ik om de bestemmingsverkeersborden te behouden.

-         Laat zo min mogelijk verkeer vanuit Purmerend en omstreken door de dorpskern rijden naar een Sportcomplex.

-         Voorkom dat bezoekers en gebruikers van een sportcomplex rondjes gaan rijden door de dorpskern om een parkeerplaats te vinden.

-         Voorkom piekbelasting van verkeer door de dorpskern van Kwadijk naar de sportvelden tijdens wedstrijden en trainingen.

-         Plaats geen sportvelden tegen  een drukke doorgaande weg. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede.

 

 

 

2)    Woningbouw in Kwadijk:

-         Ik adviseer om de twee bestaande voetbalvelden en de tennisbanen te laten vervallen, en op deze grond woningen te gaan bouwen.

-         Het is mogelijk om de dorpskern uit te breiden op een manier waarbij zo min mogelijk inwoners van Kwadijk de waarde van hun huis zien dalen doordat het landelijk uitzicht van de bestaande woning verdwijnt.

-         Kwadijk is van oorsprong een vissersdorp. Kwadijk heeft alles te danken aan de bestaande water wegen. Daarom adviseer ik om dit water ook door de nieuwe wijk te laten lopen. De nieuw getekende waterwegen maken een cirkelvormige aansluiting met de bestaande wateren. Hierdoor wordt het aangenamer om te varen en indien er ijs ligt om te schaatsen.

-         Zet de nieuwe wijk ruim op. Maak gebruik van het cultuur historische water en maak de buurt aantrekkelijk om te gaan wonen.

-         Geef de vele Kwadijkers die geboren zijn in Kwadijk maar genoodzaakt waren om buiten Kwadijk te gaan wonen nu een kans.

-         Maak van de dorpskern een geheel.

-         Hou de groene buffer tussen Kwadijk en Purmerend met zicht tot in de dorpskern instant.

-         Door de dorpskern zelf uit te breiden voorkomt u dat jonge kinderen over de dorpstraat moeten fietsen of lopen naar hun school.

-         Er kan relatief snel gebouwd worden op de sportvelden wat de vitaliteit van het dorp Kwadijk tegemoet komt.

-         Het bufferwoningen beleid van de gemeente Zeevang  met name op "Ruimtelijke vormgeving" is heel goed te hanteren in "Plan L. Schilder Kwadijk (clubhuiskwadijk.nl)".

-         In dit plan worden geen oksels volgebouwd.

-         Er wordt in dit plan geen extra doodlopende weg aangelegd haaks op de dorpsstraat.

-         Het cultuur historische water achter het park en het vlot kan samen met het parkt doorlopen in een zeer groene opgezette woonlocatie met zeer grote kavels voor de woningen.

-         In dit plan is voldoende ruimte voor duurdere woningen langs het doorgetrokken water.

-         Tevens is er voldoende ruimte voor starters woningen en woningen voor senioren.

 

 

 

3)     Huisvesting verenigingen en ontsluiting:

-         Uit oogpunt van duurzaamheid adviseer ik de gemeente om de twee gebouwen de voetbalkantine en de tenniskantine te laten vervallen en daarvoor in de plaats een multifunctioneel clubhuis te bouwen aan de "Oude Gouw" geschikt voor alle verenigingen van Kwadijk. Het cafe kan dan in zijn geheel komen te vervallen.

-         Omdat het inroosteren van een bardienst een lastige taak is voor elke vereniging adviseer ik het dorp om te kiezen voor een multifunctioneel clubhuis.
Ik raad dus af om naast de tenniskantine, voetbalkantine een extra losstaand derde gebouw (dorpshuis) te bouwen.

-         Het nieuwe clubhuis/dorpshuis dient niet te ver van de dorpskern af te liggen.

-         Ik adviseer alle verenigingen van Kwadijk om na te denken over hun wensen. Bijvoorbeeld nieuwe banen voor de voetbal en tennisvereniging maar ook geschikte ruimte voor de toneelvereniging.

-         Tevens wilt u met de ligging van het nieuwe sportaccommodatie voorkomen dat bestaande bebouwing last krijgt van geluidoverlast vanaf het sportveld of kantine.

-         Uit reclame communicatie oogpunt is het handig om sportaccommodaties naast elkaar te leggen. Bijvoorbeeld uw zoon gaat voetballen of u gaat tennissen en uw dochter gaat paardrijden

-         Het verkeer van de N244 hoeft maar een klein stukje door Kwadijk heen te rijden. Automobilisten zien de sportvelden liggen vanaf de N244 en hebben tijd genoeg om bijvoorbeeld linksaf te slaan.

-         Naast het nieuwe sportcomplex is nog voldoende ruimte voor parkeergelegenheid. Vermoedelijk is een vierde tennisbaan ook nog mogelijk. En/of parkeerondersteuning voor de manege.

-         Het sportcomplex komt dan te liggen aan de oude Gouw. Dit is een bestaande niet doorgaande weg. Er is dus geen doorgaand verkeer dat hier hinder van zal ondervinden.

-         Het terras van de sportkantine/dorpshuis ligt in dit plan op het zuidwesten en gunstig ten opzichte van de velden. Dit maakt het nog aangenamer om gebruik te maken van deze accommodatie.

-         De eigenaar van deze twee percelen waar ik het nieuwe sportcomplex op getekend heb is op de hoogte van dit plan. De twee percelen samen voldoen aan de afmeting.

-         Ten gunste van beide sportaccommodaties en de inwoners van Kwadijk en Purmerend met name nieuwbouwproject Kwadijkerpark adviseer ik de provincie om een fietst/wandeltunnel te maken in het verlengde van de Oude Gouw naar Purmerend onder de N244 door.

-         Een goed bereikbaar en een vernieuwde sportaccommodatie kan zeer positief invloed hebben op de toename van het ledenaantal van alle verenigingen van Kwadijk.

 

 

4)    Geschiedenis Quadyck:

-         Met dit plan herstellen wij  een stukje geschiedenis van kwadijk.  Ook In 1937 lag het voetbalveld van Kwadijk aan de Oude Gouw.Plattegronden en aanzichten.


Bovenaanzicht: Woningbouw op oude locatie, Sportaccommodatie met multifunctioneel gebouw op de nieuwe locatie. En behoud van groene buffer tussen kwadijk en Purmerend. Tevens een nieuwe cirkelvormige aansluiting op bestaande waterwegen.Plattegronden en aanzichten.


Indeling: Nieuwe Ligging aan bestaande weg (Oude Gouw). Multifunctioneel gebouw met terras op het zuidwesten. Voldoende ruimte voor sportvelden en een ruime parkeerplaats. Indien de manege geen parkeerruimte meer heeft, kunnen die auto's ook hier parkeren in plaats van aan de dorpsweg zelf.Informatie over de eerste drie plannen kunt u opvragen via de website Dorpsraadkwadijk.nl

Deze website wordt ook gevonden op "Dorpshuis Kwadijk"